Dynowscy

Pedigree map of Włodzimierz Twardowski


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Włodzimierz Twardowski, Bronisław Twardowski, Mazaraki, Leon Mazaraki, Konstancja Mazaraki, Kazimierz Mazaraki, … “h. Półkozic” Borzęcka, Ludwik Mazaraki, Antonina Chądzyńska.