Dynowscy

Pedigree map of Mazaraki


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Mazaraki, Leon Mazaraki, Konstancja Mazaraki, Kazimierz Mazaraki, … “h. Półkozic” Borzęcka, Ludwik Mazaraki, Antonina Chądzyńska, Stanisław Mazaraki, Witwicka h. Sas.